Jäts nya kyrka

I Jäts församling finns två kyrkor. Den ena är jättegammal och den andre är bara gammal. Vi har valt att hålla vår vigsel i den nyare av de två. Denna kyrka invigdes 1910. Det otroligt vackra kyrkfönstret ovanför altaret var en av anledningarna till att vi valde just denna kyrka.

Så här hittar du till kyrkan. Karta >>


Klockslaget för
vigseln är 16.00


Vigsel: Jäts nya kyrka
Fest: Osaby Säteri